BørnUngeLiv

Fra data til trivsel

BørnUngeLiv startede i 2007 som Skolesundhed.dk som et samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet, med et ønske om at skabe et fælles arbejdsredskab for kommunerne med udgangspunkt i praksis.

Siden 2011 har rettighederne til anvendelse af data været ejet af kommunerne og det er således deltagerkommunerne i BørnUngeLiv der definerer indholdet af de spørgeskemaer, der er grundlaget for dataindsamlingen, og deltagerkommunernes behov, der styrer udviklingen af BørnUngeLiv.

Fra starten var fokus på grundskolen, men BørnUngeLiv dækker nu børn og unge i alderen 2-25 år i følgende områder: Småbørn, grundskole og unge.

BørnUngeLiv fungerer som dialogværktøj på flere niveauer, for eksempel i forbindelse med sundhedsplejens undersøgelser i grundskolen, og kommunernes afgørende indflydelse på redskabets indhold sikrer at det er relevant, praksisnært og nemt at anvende.

Som supplement til BørnUngeLiv er BørnUngeLivPLUS blevet tilgængeligt som et redskab særligt målrettet børn og unge, der mistrives eller er særligt udsatte. PLUS giver mulighed for fagprofessionelle forældre og børn/unge kan sætte fælles mål og have et fælles sprog i arbejdet med udvikling og trivsel for det enkelte barn/den unge.

Yderligere information: https://www.boernungeliv.dk