Andelsbevægelsen FolkeSundhed.dk

Etableringen af en legal og infrastrukturel robust andelsmodel forankret under de Lægevidenskabelige selskaber og Danske Patienter med deltagelse af forskere fra de danske regioner, danske universiteter og Statens Seruminstitut (SSI).

Under disse rammer vil vi udvikle et samarbejde om et fokus på borger- og patientforløbet og -perspektivet og udnytte Danmarks og de Nordiske landes unikke mulighed ved at kombinere register-, behandlings- og borgergenerede 24/7 data.