Digitale koncepter til familier med overvægtsproblematikker

I HealthD360 arbejder vi overordnet med at undersøge, hvordan vi kan bruge forskellige sundhedsdata sammen til at udvikle nye digitale løsninger til gavn for borgerne. I projektet arbejdes der bl.a. med at udvikle og afprøve forskellige digitale koncepter til familier med overvægt. I fællesskab med målgruppen, via interviews og spørgeskemaer, undersøger vi hvad der udfordrer familier med overvægt mest i hverdagen. På baggrund af de indsigter udvikles der forskellige koncepter, der potentielt kan gøre det nemmere for familier med overvægt at leve sundere. Disse koncepter afprøves løbende i workshops med målgruppen, så de endelige produkter er relevante, brugbare og spændende for målgruppen.

En anden del af HealthD360 arbejder med børns trivsel og skolefravær. Her bliver målgruppen ligeledes inddraget i arbejdet med at udvikle en digital løsning ved at afholde workshops med en skoleklasse i Hammel. Eleverne kan komme med idéer og input samt give feedback på forskellige koncepter, som de præsenteres for. Formålet er ikke kun at udvikle en digital løsning til børn men også med børn.

Hvordan vi arbejder over efteråret
6.C på Søndervangskolen i Hammel hjælper HealthD360 med at undersøge hvordan man kan bruge digitale værktøj til at måle trivsel i en klasse – som f.eks. ved at bruge data fra smartphones og lignende. Klassen bidrager med indsigter som superbrugere i desingprocesser, workshops, samskabelse, prototyping. Udover eleverne deltager klassens lærere, børnenes forældre og sundhedsplejerskerne i arbejdet.

På baggrund af flere sundhedsplejers udsagn om, at vækstkurverne er problematiske og har et snævert sundhedssyn samt er vanskelige at forstå for brugerne (børn og forældre), ønsker HealthD360 projektet at kaste lys over problematikken, og udarbejde en løsning til en ny tænkning af vækstkurven, hvor flere parametre, såsom trivsel indgår. På denne måde skabes et bredere sundhedssyn i relation til vækstkurverne. Projektet ønsker at udarbejde en løsning som støtter dialogen mellem sundhedsplejen og barnet/forældrene og som giver mulighed for at følge barnets sundhed i mellem samtalerne med sundhedsplejen.

https://healthd360.dk/