Hvordan fanger man hverdagen?

Hvordan fanger man hverdagen forsøger at udvikle nye redskaber til støtte af coaching i prostata-kræftbehandling. Redskaber som fitness smarture (selv-rapporteringsteknologier) er tidligere blevet brugt succesfuldt i forbindelse med coaching til patienter til at forbedre patienternes fysik. Mange patienter med kroniske sygdomme som diabetes, hjertesygdomme eller kræft er dog også udfordret i deres hverdag på deres mentale velvære.

Hvordan fanger man hverdagen undersøger, med udgangspunkt i patientens hverdag, hvordan et sådant redskab skal formgives. For at det både giver mening for patienten at bruge i deres hverdag, men også kan succesfuldt kan danne udgangspunkt for en samtale, med en coaching-uddannet sygeplejerske, om deres hverdag.

Hvordan fanger man hverdagen-systemet, gør dette igennem et fysisk og digitalt musikredskab som patienten har i sit hjem. Under behandlingen bedes patienten dagligt registrere og beskrive deres hverdag ved at spille et kort stykke musik dagligt på redskabet. Patientens registreringer sendes til sygeplejersken, der på en grafisk brugerflade kan tilgå dem inden aftale samtaler. Selvom sygeplejersken kan tilgå lydfilerne inden mødet, er det først i samtalen imellem patient og sygeplejerske, og patientens fortolkning, at de får en fælles mening. Dette kan dermed være et udgangspunkt for en samtale om deres hverdag og velvære.

Udvikling og evaluering af prototypen foregår i samarbejde mellem Urologisk forskningsenhed, Hospital Lillebælt, Vejle og forskningsgruppen for Socio-teknisk Design, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Billede af Pexels fra Pixabay