SårApp

Ældre med kronisk sår_ udvikling af sårApp

I takt med at vi lever længere bliver flere ramt af kroniske sygdomme og livsstilssygdomme. I HealthD360 projektet arbejder vi med en case om kroniske sår og sundhed hos ældre mennesker, hvor vi vil koble 24/7 data fra borgerne med data fra det offentlige sundhedssystem.

På baggrund af input fra feltarbejde på bl.a. hospitaler, sårklinikker og i kommuner har forskere og virksomheder udviklet en digital løsning, der kan styrke borgernes kontrol over eget behandlingsforløb og understøtte dialogen mellem sundhedsprofessionelle og borgere. Borgerne kan følge udviklingen i deres diabetiske fodsår med hjælp fra den nye SårApp.

Borgerne kan selv eller i samarbejdet med en pårørende eller sårsygeplejerske indtaste oplysninger om sårets størrelse/udseende, smerter, betændelsestilstand og om såret væsker. Det er også muligt at inddrage aktivitetsdata fra smartphones og uploade billeder af sit sår. Appen giver borgerne bedre overblik over helingsprocessen for såret og genererer viden om, hvordan de selv kan påvirke en hurtigere heling. SårAppen er udviklet i et tæt samarbejde mellem borgere, pårørende, sundhedsfaglige eksperter, virksomheder og forskere.

Læs mere her:
https://healthd360.dk/diabetes-og-datadeling/