Stigende mental mistrivsel

“Antallet af 10-24-årige, der bliver diagnosticeret med psykisk sygdom er steget. Samtidig ser vi en stigende forekomst af psykiske symptomer som ensomhed samt et stigende forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge. Desuden ser vi færre unge, som oplever at have høj livstilfredshed. Det kalder på en national strategi for området.”

Ny rapport om en mental sundhed fra Vidensråd for Forebyggelse

http://www.vidensraad.dk/nyhed/ny-rapport-stigende-mental-mistrivsel-hos-de-10-24-årige