Pollen Allergi Vejrudsigten

Pollen Allergi Vejrudsigten undersøger en ny måde til at indsamle data i forskningsprojekter, i stedet for klassiske spørgeskemaer. Vejrudsigt-systemet gør dette ved at tage udgangspunkt i allergikernes behov før forskerens. En brugerinvolverernde designprocess har været kerne i at forstå personer med pollen allergis interesse og motivation i at registrere deres symptomer og medicinindtag.

Vejrudsigten består af et todelt system. En håndholdt nøglerings-’wearable’, til brug af allergikeren i løbet dagen, og en smartphone applikation. Nøgleringen bruges til at registrere symptomer i øjeblikket og app’en til at vise den indsamlet  data.

Ved hjælp af DMIs pollendata, og allergikerens egne registreringer skabes derudover en personlig vejrudsigt på app’en. Vejrudsigten kan om morgenen hjælpe allergikeren med at afgøre til hvilken grad de vil have symptomer i løbet af dagen. Den indsamlet  data er tilgængeligt for forskeren i bagvedliggende dataopsamlingssystem.

Udvikling af prototypen foregår i samarbejde mellem forskningsgruppen for Socio-teknisk Design (Institut for Ingeniørvidenskab, AU) og Lungemedicinsk afdeling (AUH).