Economy of Wellbeing – et mål for dansk sundhed?

Sammen med internationale og danske eksperter afdækker Komiteen for Sundhedsoplysning begrebet og mulighederne for fremtidens trivselsøkonomi; Economy of wellbeing.

På vej mod en bæredygtig sundhed i 2030 er dette blevet en officiel politik på nationalt plan i New Zealand, Skotland, Wales, Island og Finland – og med tiden måske også Danmark?

Men hvad er det, hvad kan det og hvordan tænker vi trivsel, sundhed og fremtid i dansk sundhed?

Deltag i webinar d. 27. maj og vær med til at diskutere det internationale fænomen. Læs mere.