Vivi Schlünssen

Professor i arbejds- og miljømedicinsk epidemiologi,
Institut for Folkesundhed, Miljø, Arbejde og Sundhed,
Dansk Ramazzini Center, Aarhus Universitet
Professor i Arbejdsmedicin, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

Mail: vs@ph.au.dk